noasi on a smaller scale

noasi on a smaller scale

White tea.